fredag 6. desember 2013

Nelson Mandela 1918 - 2013

Tembu-stammens høvding valgte navn med omhu da han fikk en sønn i 1918. Lite ante vel den stolte far hvordan sønnen skulle leve opp til navnene han fikk, skjønt hvem vet.
Navnet Nelson fikk gutten etter den britiske krigshelten Horatio Nelson. Rolihlahla betyr «den som steller i stand bråk», og det var ikke noe dårlig navn for en som skulle vokse opp til å bli frigjøringsleder.

-Da han kom ut av fengselet, oppdaget folk at han var alt de hadde håpet på og enda mer, sier biskop Desmond Tutu.
- Han er uten tvil den mest beundrede statsmann i verden, og en av de største som noensinne har vandret på jorden, sier Tutu.

Verdens mest kjente politiske fange, frigjøringshelt, fredsprisvinner og forsoningens fremste talsmann. Nå har den 95 år gamle stillferdige mannen sluknet for godt.
Nelson Rolihlahla Mandela ledet ikke bare kampen mot apartheidregimet i Sør-Afrika. Han sørget også for at det nye Sør-Afrika ble grunnlagt i forsoningens tegn og ville ikke at landet skulle preges av hevn. Han forsto at hans tidligere fiender måtte med når landets framtid skulle bygges.

Hele teksten er klippet fra BT.

Ingen kommentarer: