onsdag 6. februar 2008

SYN OSS ÅKEREN DIN (O.H. Hauge)
Møt ikkje med:
gøyande hund,
hotande hand,
trakk ikkje i rugen!
Men syn oss åkeren din
ei morgonstund!


SLEGGJA (O.H.HAUGE)
Eg er berre ei sleggje.
Eg stend der no.
Eg lyt berre til
når det røyner på.


JAG SÅG ETT TRÄD (EDITH SÖDERGRAN)

Jag såg ett träd som var større än alla andra
och hängde fullt av oåtkomliga kottar;
jag såg en stor kyrka med öppna dørrar
och alla som kommo ut voro bleka och starka
och färdiga att dö;
jag såg en kvinna som leende och sminkad
kastade tärning om sin lycka
och såg att hon förlorade.
En krets var dragen kring dessa ting
den ingen överträder.

Ingen kommentarer: