torsdag 7. februar 2008

Smart thinking


Fra 'Geisha' av Arthur Golden


"Den gangen Iwamura Elektriske ennå var et ungt firma," begynte formannen, "ble jeg kjent med en mann som het Ikeda, som arbeidet for en av leverandørene våre på den andre siden av byen. Han var genial når det gjaldt å løse problemer med ledningene. Av og til, når vi hadde vanskeligheter med en installasjon, spurte vi om vi kunne få låne ham en dag, og han ordnet opp i alt sammen for oss. Så var det en ettermiddag jeg skyndte meg hjem fra arbeidet, at jeg tilfeldigvis støtte på ham på apoteket. Han fortalte at han følte seg svært avslappet, for han hadde sagt opp stillingen sin. Da jeg spurte hvorfor han hadde gjort det, svarte han: 'Det var på tide å slutte, så jeg sluttet.' Nå ja, jeg ansatte ham på flekken. Så spurte jeg ham noen uker senere: 'Ikeda-san, hvorfor sluttet De i jobben på den andre siden av byen?' Han svarte 'Herr Iwamura, i årevis har jeg ønsket å få begynne å arbeide i Deres firma. De tilkalte meg alltid når de hadde problemer, men De ba meg aldri om å begynne fast hos Dem. Så gikk det en dag opp for meg at De aldri ville komme til å ansette meg, fordi De ikke ville ta meg vekk fra leverandøren Deres og sette denne forretningsforbindelsen på spill. Bare hvis jeg først sluttet i jobben, ville de ha mulighet til å ansette meg. Derfor sluttet jeg.'"

Ingen kommentarer: